Veteranen fra 1864

Hans Thomsen, Borrevej 7 i Sundsmark

Højdepunktet ved Genforeningsfesten i Dybbøl Skanser var overrækkelsen af et flag til kongen. Fire unge piger bar et gammelt Dannebrog, som den 85-årige veteran Hans Thomsen fra Sundsmark overrakte Chr. X. Kongen modtog det gamle Dannebrog med bevægelse, bøjede sig ned og kyssede flagdugen.

Hans P. Thomsen, som var født 10. juni 1835, blev opdraget i et gårdmandshjem, som var stærkt præget af flid og sparsommelighed.
Efter dansk krigstjeneste i 1864 og herefter 27 ugers fangenskab i Magdeborg kom han tilbage til Sundsmark. Han blev indkaldt til preussisk militærtjeneste i 1870 uden at komme til at deltage i nogen kampe.

Thomsens rige evner blev taget i brug i det offentliges tjeneste til befolkningens store tilfredshed i næsten en menneskealder.
Hans Thomsen var kommuneforstander og sognerådsformand i 37 år og meddirektør ved Ulkebøl Sparekasse i lige så lang tid.
Han var kirkeældste og kirkeregnskabsfører i 30 år, mangeårigt medlem af Sønderborg Provstis Synode, forligskommissær i 22 år og meget mere.

Han glædede sig i sin høje alderdom over at opleve genforeningen. Hans Thomsen døde 87 år gammel. Hans jordefærd var en smuk højtidelighed. Den smukke lyse egetræskiste var dækket med et stort Dannebrogsflag.
Ved indgangen til Ulkebøl Kirke stod to menige soldater som præsenterede gevær og forsvarsbrødrenes fanebærer med sænket fane. Ved kisten holdt to gallaklædte officerer æresvagt med dragne sabler. Ved graven nedlage amtmand Lundby på vegne af Kongen og Dronningen en pragtfuld signeret laurbærkrans.

Klik på billederne for at forstørre

Bispeparken

Dette er historien om de 85 boliger, der groede frem på to gartneriers jorder og blev til Bispeparkens fem andelsboligforeninger.

Husene blev bygget på et tidspunkt, da Sønderborg manglede tæt lav bebyggelse. Kommunen havde omkring årtusindskiftet landets tredjestørste tæthed i almennyttige etageboliger. Nu kunne man få en bolig på 95, 112 eller 120 kvm i ét plan og med en gårdhave på 50 kvm.

Jette Westphal blev inspireret til at skrive om Bispeparken af Henning Faurbys bog om “Frugt og grønt i Ulkebøl Sogn”, der fortæller om de gartnerier og frugtplantager, som i mange år forsynede Sønderborg og omegn med frugt og grønt­sager.

Klik på billedet herunder for at downloade historien om Bispeparken (ca. 1,5 MB).

Augustenborg Landevej/Agtoftvej

– et hjørne med forandringer

Klik på billederne for at forstørre

Klik på billederne for at forstørre

Murermester Hans Jacobsen, Ulkebølsten

Hans Jacobsen blev født i Ulkebøl 5. september 1907. Hans forældre var snedkermester Peter Jacobsen og hustru, Ulkebølsten.
Han havde to ældre brødre: Peter og Jacob, men brødrene ville ikke overtage snedkeriet, så Hans gik i snedkerlære efter endt skolegang.
Farbroderen, Hans Jacobsen, som boede på Ulkebølsten 13, drev en større murerforretning og havde et mindre hobbylandbrug på 4½ tønde land. Han var desuden medlem af amtsrådet. 

Den næstældste bror, Jacob, ønskede pludselig at gøre sin ret gældende til at overtage faderens snedkeri, så Hans gik derfor i murerlære i yderligere fire år for senere at kunne overtage sin farbrors murerforretning i Ulkebøl. Efter læretiden som murer blev Hans soldat, hjemmehørende på Høvelte kaserne.

Efter soldatertiden, i begyndelsen af 1930’erne, gik han på teknikum i Odense og blev uddannet som bygningskonstruktør. 
Hans flyttede derefter hjem til Ulkebøl og fik job hos arkitekt Bill, hvis tegnestue lå på den øverste del af Perlegade i Sønderborg.
Her traf han Anne Christine Johnson, som arbejdede hos bagermester Otten, hvis butik også lå på den øverste del af Perlegade, ved siden af Bills tegnestue.
Anne Christine var datter af købmand Eduard Johnson, hvis butik lå på Augustenborg landevej i Sønderborg.
Hans og Anne Christine blev gift 10. juli 1936 og fik en lille lejlighed hos farbroderen på Ulkebølsten 13. Der fik de en søn, Peter, født 1936, han blev kaldt Peter ”Jobbe” et alsisk navn for Jacobsen.

I begyndelsen af 1940’erne startede Hans som murersvend hos sin farbror og overtog i 1944 både den store ejendom på ca. 220 m2, murerforretningen og al jorden. 
Hans fik oparbejdet en større og større kundekreds og den faste stab på fem murersvende, fem arbejdsmænd samt et par lærlinge blev ofte udvidet. Største antal medarbejdere var 20.
Af forretningens kundekreds kan nævnes: Rønhavegård, Vranglanggård, Saxgård, Gustenhof på Villinghøj, Kæstel på Villinggaard, Hesselgård, Langdel, Skovhuse Skole, Huholt Skole, Ulkebøl Skole samt Idrætshøjskolen i Sønderborg. Desuden arbejdede han for skovdistriktet, og han projekterede og byggede også en del parcelhuse. 
Hans opnåede aldrig at få en bil, det havde ikke hans interesse, han cyklede til byggepladserne eller kørte med vognmand Hans Olsen fra Vollerup. 

I december 1982 døde Hans Jacobsen efter en trafikulykke, og året efter blev Ulkebølsten 13 solgt. 

Dette er historien om min far, murermester Hans Jacobsen, Ulkebøl, ud fra hvad jeg kunne erindre. 

Peter Jacobsen

Klik på billederne for at forstørre


Helmer Sander-Larsen fortæller:

”Hans Jacobsen var en dygtig murermester og tegner, han var meget behagelig at arbejde sammen med. Hans Jacobsen havde murerarbejdet på Saxgaard efter branden i 1955, og hans bror Jacob Jacobsen havde tømrerarbejdet. Dengang havde han mange folk i arbejde. Stilladset var granstænger, og kalk til murerarbejdet blev læsket i en jordkule foran laden. Sandet blev hentet af Saxgaard på Arnkilsøre og renset over et sold på stedet. Man havde en blandemaskine til at blande cement og mørtel. Mørtel og mursten blev båret op på stilladset.

Efter pyromanbranden på Saxgaard i 1972 havde Hans Jacobsen også murerarbejdet, nok det sidste, større arbejde han havde. Snedkermester Helge Jacobsen havde tømrearbejdet.

Håndværkerne havde et skur til at spise i, som blev sat op i gårdspladsen. Det var lavet af træelementer, det fik vi lov at beholde. Vi satte det op i haven og brugte det i mange år som legehus til vores børn.”

Hans Jacobsen skrev altid et vers til rejsekranse, som han leverede