Foredrag

De lokalhistoriske arkiver for Sønderborg/Dybbøl og Ulkebøl indbyder til foredrag:

Mellem Aabenraa og Berlin
– H.P Hanssen og genforeningen

Sted: Menighedshuset, Østergade 1, Sønderborg

Dato: Tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 19.00

Foredraget ved Jørgen Hanssen handler om H.P. Hanssens arbejde for Sønderjyllands genforening på det internationale, det nationale og det lokale plan.

Jørgen Hanssen er oldebarn af H.P. Hanssen. Han er født i Bovrup og har været præst i Roager og Spandet.

Tilmelding til et af arkiverne senest den 14. oktober 2019.
Sønderborg: 7443 2710 eller sdbg.arkiv@bbsyd.dk
Ulkebøl: 7442 9366 eller ulkeboel.arkiv@bbsyd.dk

Tilmelding er nødvendig af hensyn til kaffen!