Jernbanestationer i Ulkebøl Sogn

Sundsmark Station
Sundsmark Station var den første station i Ulkebøl Sogn efter Sønderborg By Station. Den åbnede 6. februar 1898 for trafik i forbindelse med indvielsen af Amtsbanerne på Als. Sundsmark var på daværende tidspunkt en selvstændig landsby.

Stationsbygningen blev opført i 1902 med bolig, krostue og høkeri. Sundsmark fik samtidig billetsalg og godshåndtering. Sundsmark Station (trinbræt) blev nedlagt i 1955.
Købmandsbutikken blev overtaget af Karl Bredahl i 1947. Butikken lukkede i 1990, og ejendommen blev ændret til beboelse.

Sundsmark Station. Nuværende adresse Stationsvej 29.

Spang Station
Spang Station var den anden station i Ulkebøl. Fra starten i 1898 var der ikke nogen bygning ved stedet, kun et lille blikskur til gods. I 1914 byggedes der dog en købmandshandel, der også blev indrettet med ventesal og billetsalg.

Da Amtsbanen blev nedlagt, og Mommarkbanen anlagt i 1933, blev sporet flyttet, og stationsbygningen på Spang 4 blev opført af bygmester Frost, Kær.
Spang Station blev nedlagt 1962, da Mommarkbanen ophørte.

Spang Station indtil 1933. Nuværende adresse er Spang 8.
Spang Station 1933-1962. Nuværende adresse er Spang 4.

Vollerup Station
Vollerup Station var den tredje station. Oprindeligt havde den kun tre spor, men blev udvidet til fire spor i 1917. Stationsbygningen var, som så mange andre på strækningen, egentlig en kro indrettet med ventesal og billetsalg. I Vollerup forgrenede Amtsbanen sig til hhv. Mommark og Nordborg.

Amtsbanen gik nord om Vollerup, men til Mommarkbanen valgte man at anlægge et nyt spor syd om Vollerup, hvorved man undgik bakkedraget Bavnebjerg.
Den nye stationsbygning i Vollerup blev opført på Pytgade 10 i 1933 af bygmester Gloy, Lysabild.
Vollerup Station blev ligeledes nedlagt 1962.

Vollerup Station indtil 1933. Nuværende adresse er Linbækvej 10a.
Vollerup Station 1933-1962. Nuværende adresse er Pytgade 10.