Generalforsamling 2021

Det er stadig usikkert, om det vil blive muligt at afholde generalforsamlingen 9. marts 2021 på grund af pandemien og forsamlingsreglerne.

I bestyrelsen har vi derfor valgt at udsætte afholdelse af generalforsamlingen til september 2021.
En endelig dato er endnu ikke bestemt. Når det sker, vil generalforsamlingen blive annonceret på arkivernes hjemmesider.


Kære folk i Ulkebøl og omegn

Lokalhistorisk Arkiv Ulkebøl har brug for jer. Arkivet åbner på et tidspunkt på kasernen i Sønderborg, men vi vil gerne bevare nær kontakt med Ulkebøl sogn, og derfor opfordrer vi alle jer, som holder af vores område og dets historie, til at slutte op om foreningen Lokalhistorisk Arkiv for Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg.

Foreningen udgiver to gange om året bladet ArkivNyt med historier, I ikke finder andre steder, og en gang om året er der udflugt til en historisk vigtig lokalitet. Desuden er man til enhver tid velkommen på arkivet.

Alt dette for 175 kr. om året.

Kontakt arkivleder Helene Petersen, arkiv@ulkeboelarkiv.dk, for flere oplysninger.


Arkivet er midlertidigt lukket ned

I maj pakkede vi vores arkivalier ned, og de blev flyttet til Sønderborg Kaserne, hvor arkivet skal være fremover.

Derfor har vi for tiden ikke adgang til fysiske dokumenter og billeder. Digitaliserede/indskannede billeder har vi dog adgang til, og vi arbejder digitalt i det omfang, det er muligt.

Vi mødes så vidt muligt hver uge for at drøfte aktuelle emner. Hvis du søger oplysninger, billeder eller lignende, vil vi gøre, hvad vi kan for at hjælpe dig.

Hvis du har brug for at komme i kontakt med os, kan du sende en mail til arkiv@ulkeboelarkiv.dk

Følg os på Facebook


Lokalhistorisk Arkiv Ulkebøl indsamler skriftlige materialer, som har tilknytning til Ulkebøl Sogn.

Vi samler og gemmer nutiden for fremtiden om

  • personer
  • familier
  • gårde
  • huse
  • foreninger
  • virksomheder

Vi modtager kun arkivalier, som har tilknytning til Ulkebøl Sogn.
Du behøver ikke at aflevere billeder og dokumenter – vi kopierer gerne til arkivbrug.
Arkivet modtager ikke genstande – disse kan afleveres til Rønhave Landbrugsmuseum eller til Museum Sønderjylland.