Alsisk Frøavl

Fra 1903 til 1910 havde Jørgen Jensen, Saxgaard, eget frørenseri på loftet. Indtil slutningen af 1950 hang der stadig aksler med remskiver under taget, som havde drevet rense- og sortermaskinerne. De blev til at begynde med drevet af en vindmølle, senere af elmotorer.

På initiativ af Jørgen Jensen startede Alsisk Frøavl i 1910 på Jernbanegade 4.
I 1951 byggede man et nyt lager på hjørnet af Perlegade og Georg Hansensvej.
Senere blev firmaet overtaget af Dæhnfeld Frø.

I 1984 lukkede virksomheden, og bygningen blev ombygget til Jyske Bank.

Alsisk Frøavl, Jernbanegade 4 i 1920