Motormøller

Kær Mølle og Elværk. Kær Bygade

Ejere

1904Peter Hansen, Kær opretter et elektricitetsværk i Kær. Det var jævnstrømsanlæg.
1908Peter Hansen går fallit, Nicolai Clausen, Stødager overtager boet som ufyldestgjort panthaver. Anders Madsen forsøger at fortsætte.
191022. februar nedbrænder elværket. Forsikringssummen var 33.000 mark.
Elværket bliver omdannet til et andelsselskab med 190 medlemmer på Kær Halvø. Der bliver også oprettet et mølleri i bygningen, da Ormstoft mølle var blevet solgt og fjernet til Sottrup. Der bliver også bygget en bolig til to familier ved siden af.
1915I krigens tid hed elværksbestyreren Ludvig Hansen og når lyset gik ud, hvilket skete af og til i disse tider, sagde man “Nå Ludvig, er det nu galt igen”.
1920Efter 1920 hed bestyreren Petersen, og mølleriet blev passet af Christian Christiansen.
1935Elværket bliver nedlagt. Alle installationer bliver ændret til højspænding under Sønderborg og Aabenraa Amters Elektricitetsforsyning.
1950Møller Hans Egert Madsen overtager mølleriet. Der indrettes en lejlighed i nordenden af bygningen, hvor familien bor.
Møllerivirksomheden blev mindre og mindre, da landmændene fik egen kværn. Madsen sluttede som postbud.
I dag (2020) er møllen ved at forfalde.

Klik på billederne for at forstørre