Ulkebøl Dam

Området, hvor Ulkebøl Dam ligger i dag, var tidligere en gren af et lavbundet område af Augustenborg Fjord. Ved at dræne og samtidig grave en afvandingskanal, har området i århundreder kunnet anvendes som agerjord. Fra 1960 til 1980 tjente kanalen samtidig som afløb for Ulkebøls rensningsanlæg. Den sidste del af kanalen er rørlagt og udmunder i Augustenborg Fjord.

Omkring 1980 satte Sønderborg sig for at gøre noget ved det våde miljø i Ulkebøl-området, det moseagtige areal mellem Grundtvigs Allé og Ulkebøldam, men man skulle frem til 1992, før Sønderborg Kommune gik i gang med at planlægge en sø i området. Man forventede også, at der langt om længe kunne løbes på skøjter et sted i Sønderborg, samt at der skulle anlægges en natursti.

Ulkebøl får nu sin sø
Stadsingeniør Peter Dall udtaler, at der er lavet en række undersøgelser, der viser, at der skal foretages en del ændringer på kloakledningerne, og det skal undersøges, om der vil være risiko for, at nogle lavt liggende huse vil få vand i kældrene

I 1994 var projektet klar til gennemførelse, hvis pengene kunne skaffes. Man nåede frem til en anlægspris på ca. 800.000 kr. for en sø på 3,5 hektar med en dybde på 85 cm, hvori der skulle anlægges en ø på 0,5 hektar.

Det første spadestik
Den januar 1996 kl. 9.30 mødte mange interesserede sønderborgere, og især folk fra Ulkebøl, op og overværede det første spadestik, hvorefter der blev serveret ringriderpølser og kaffe/te.
Formanden for teknisk udvalg, Tage Skott, brugte en gravko til det første stik, og man forventede et rigt fugleliv i søen.

Hurtigt blev området fyldt med vand, og en kold decemberdag i 1996 blev søen indviet, hvor lærer Else Knudsen oplæste et digt, Peter Dall satte tre gedder ud i søen, og der blev serveret varme æbleskiver.

Allerede den første vinter 1996/97 frøs søen til, så skøjteløberne kunne tage isen i brug, men i de følgende år steg gennemsnitstemperaturen med det resultat, at muligheden for at benytte søen til skøjteløb kun sjældent har været til stede.

Ulkebøl Dam er en perle
I maj 1999 præmierede Friluftsrådet naturgenopretningen, som den fandt så vellykket, at Sønderborgs borgmester, A.P. Hansen, på byens vegne modtog rådets pris “Byens grønne blad” og afslørede en stor smuk natursten med Friluftsrådets bronzeplakette. Et par hundrede borgere mødte op og nød kogte pølser med kartoffelsalat.

Henning Faurby, 2019

Fakta
Den nye sø ved Ulkebøldam har et areal på 35.000 kvadratmeter. For at etablere søen er der flyttet 15.000 kubikmeter jord, lagt 140 meter nye regnvandsledninger og gravet 235 meter grøfter. Der er desuden etableret to dæmninger med en samlet længde på ca. 200 meter. Det dybeste sted er søen 1,6 meter.

Klik på billederne for at forstørre.