Salg af bøger

Bøgerne herunder er arkivets egne udgivelser, som kan købes ved henvendelse på arkivet i åbningstiden (vær dog opmærksom på, at arkivet er midlertidigt lukket).

Rettelsesblade til “Gårde og ældre huse på Kær Halvø” kan downloades her:
1. udgave
2. udgave

Du kan også købe print eller filer fra arkivets fotos og fotokopier af arkivalier.