Salg af bøger

Bøgerne herunder er arkivets egne udgivelser, som kan købes ved henvendelse på arkivet i åbningstiden.

Bøger til Download

Rettelsesblade til 1. og 2. udgave af “Gårde og ældre huse på Kær Halvø” kan downloades her:
1. udgave
2. udgave

Du kan også købe print eller filer fra arkivets fotos og fotokopier af arkivalier.