Arnkilsøre

Arnkil er et naturskønt og historisk område på den nordligste del af Kær Halvø. Området skal ifølge et sagn have fået navn efter Arno, der boede på Sundeved. Arno blev forelsket i pigen på Rønhave, da han var til fest på Nordborg slot, og de aftalte, at han skulle komme og besøge hende. Han roede over Alssund i en efterårsstorm, men han druknede. Først flere dage efter fandt man ham.

Yderst på Arnkil ligger det offentligt tilgængelige engområde, Arnkilsøre. Området blev fredet i 1924 og har været anvendt som militært øvelsesterræn og som fællesareal for lokale landmænd til hø og græsning.

Arnkil Skov
På Kær Halvø er der tre skove:

  • Arnkil Skov, der består af Arnkil Fredskov og Arnkil Folekobbel
  • Arnkilsmaj eller Arnkilsmade
  • Rønhave Skov

De har oprindeligt tilhørt Rønhave, og i dag er skovene drevet af Gråsten Statsskovdistrikt. Der er nogle få gravhøje, tuegrave, en skålsten samt et anlæg af ukendt oprindelse i skoven. Til skoven hører et græsareal, som også har tilhørt Rønhave. På græsarealet findes en krigergrav, en skanse og spor efter højryggede agre fra oldtiden. Derudover er der en del sten til minde om preussernes overgang til Als den 29. juni 1864.

Skovvæsnet har anlagt et stisystem i skoven og rundt om Arnkilsøre.

Hagerne
Før i tiden blev der hentet meget sand på Arnkilsøre Vesterhage og Østerhage. Husmændene hentede sand, når de byggede deres ejendomme. Gårdene hentede også sand til byggeri og til at strø på gangene bag ved køerne. I 1955, da Saxgaard blev bygget op efter branden, blev der hentet mellem 70 og 90 m3 sand på Østerhagen. Nu er det forbudt at hente sand ved stranden.

Dambrug
I 1980’erne var der et ørreddambrug i Alssund ud for Arnkilsøre. Det blev drevet af Knud Brockdorff, der drev havdambrug, blandt andet i Storstrømmen.

Kilde: Gårde og ældre huse på Kær Halvø

Klik på billederne for at forstørre