Ulkebøl Skole på Kirkevej

I tiden omkring 1800 havde Ulkebøl Skole ca. 100 elever men kun én fastansat lærer. At læreren kunne klare det, kan skyldes, at elevernes fremmøde var meget ukonstant. Trods skolepligt fra seksårsalderen holdt mange forældre deres børn hjemme, indtil de var op til 8-10 år Læreren måtte om sommeren nøjes med de mindre børn, da de store, når de var fyldt 12 år, kun mødte i skolen mellem mikkelsdag, den 12. september, og påske.

Det var meget almindeligt at praktisere ”indbyrdes undervisning”, det vil sige, at de dygtigste elever underviste de andre. Der var ophængte tavler med det, der skulle læres udenad, og læreren blæste i en fløjte, når der skulle skiftes tavle.

I 1803 fik Ulkebøl en ny skolebygning, der blev bygget på hjørnet af Kirkevej og Kaplenivej. Skolen var muret med tegltag, og indgangen var midt for i østsiden. I nord var ”lilleskolen” og i syd ”storeskolen”.

Billedet viser degnegården og skolen. Skolebygningen blev nedrevet i 1939.

Kilde: Skolerne i Ulkebøl Sogn