Iver B

Der har i mange år været købmandsbutik i ejendommen Hestehave 27. Da der var blevet udstykket 24 husmandsbrug fra Rønhave i 1925-26, opstod der behov for en butik i nærheden af de nybyggede husmandssteder.

Anker Jensen ejede butikken i perioden 1940-46. Han var selv snedkersvend og hans kone, Cathrine, passede købmandsbutikken, som dengang var på 15 m².
1946-51 var det Lauritz og Midde Jørgensen, der havde butikken. De udviklede forretningen til salg af kolonial og isenkram.

Herefter overtog Iver Bertelsen Jensen butikken i 1951. I 1955 udvidede Iver B, som han blev kaldt, butikken med 35 m², så butiksarealet blev på 50 m², senere udvidede han sit sortiment betragteligt, han solgte en overgang både hvidevarer, tøj, sko og byggematerialer med mere. I 1965 udvidede de forretningen til 250 m². I 1968 brændte butikken og blev bygget op igen. Mange husmandssønner var bydrenge hos Iver B.

Iver B ophørte som købmand i 1986 og lejede derefter butikken ud til genboen, Ingelise Andersen, som startede Lises Nærbutik. Denne ophørte i 1992, og herefter har der ikke været butik i ejendommen.

Iver B var med til at starte Ulkebøl Lokalhistorisk Arkiv. Han var meget aktiv med at interviewe mennesker i kommunen. Han var i en årrække formand for menighedsrådet ved Ulkebøl Kirke.

Kilde: Gårde og ældre huse på Kær Halvø.