Kær Vig

Kær Vig er en inddæmmet sø, som ligger på Kær Vestermark mellem Skydebanevej og Folehave.
I 1596 overtog Hertug Hans den Yngre Rønhave. Han opførte en dæmning over Kær Vig med henblik på at tørlægge arealet. Man ved ikke præcis, hvornår hertugen lod Kær Vig inddæmme, men dæmningen er angivet på et håndtegnet landkort fra 1650-53.
Et andet kort fra 1783 viser, at dæmningen igen var gennembrudt, så vigen var gået tilbage til den oprindelige tilstand som saltvandsfyldt fjorddam og sump. Derimod viser et kort fra 1902, at dæmningen var blevet genoprettet, formentlig af Otto Schwerdtfeger, som ejede Rønhave dengang. Den har eksisteret siden den tid.

I 1864 var vigen skillelinje mellem fjerde og femte regiment, hvor fjerde lå ind mod Arnkilsøre og femte ind mod Sønderborg. Der var lavet syv bavne, som skulle antændes ved angreb og derved alarmere tropperne.
Bavnene lå ved Sønderborg Ladegård, Baraklejren ved Sundsmark, ved Engelhøj, ved Kær Hoved, ved Folehave, ved Arnkilsøre og ved Skelbækgaard.

I 1930 omtales ”Kærvig Fiskedam”, der lokalt benævnes Hoveddammen. Formentligt har dammen været anvendt til opdræt af krebs og spisefisk. I fyrrerne og halvtredserne blev den flittigt brugt som skøjtebane af ungdommen fra omegnen i de hårde vintre.
Der har altid været et lille landsted, der før har haft en færgeforbindelse til Sundeved ved siden af landbruget. Færgen var en robåd med sejl. Senere har ejerne været håndværkere, og til sidst var ejendommen et gartneri, inden det blev eksproprieret.

Kaj Vigsø startede gartneriet Kær Vig i 1950 sammen med sin kone, Sophie. De plantede frugttræer, og senere byggede de drivhus. Produktionen bestod af grøntsager og forskellige slags kål. I drivhuset blev der produceret tomater.

I 1964 blev ejendommen eksproprieret til militær øvelsesplads. Bygningerne blev brugt som depot til skydebanen. Da Sønderborg Kaserne og Sergentskolen flyttede fra byen i 2014, blev bygningerne ved Kær Vig overtaget af Sønderborg Kommune.

Klik på billederne for at forstørre