Spang Station

Spang Station var den anden station i Ulkebøl. Fra starten i 1898 var der ikke nogen bygning ved stedet, kun et lille blikskur til gods. I 1914 byggedes der dog en købmandshandel, der også blev indrettet med ventesal og billetsalg.

Da Amtsbanen blev nedlagt, og Mommarkbanen anlagt i 1933, blev sporet flyttet, og stationsbygningen på Spang 4 blev opført af bygmester Frost, Kær.
Spang Station blev nedlagt 1962, da Mommarkbanen ophørte.

Spang Station indtil 1933. Nuværende adresse er Spang 8.
Spang Station 1933-1962. Nuværende adresse er Spang 4.