Møller

De oprindelige møller blev drevet ved vandkraft, men på grund af manglende vandressourcer blev møllerne primært erstattet af vindmøller.

Møllen var i gamle dage den eneste industrielle faktor på egnen, og med et stigende energibehov indtog den en vigtig plads i det økonomiske liv.

Møllerne var naturlige mødesteder for omegnens beboere og blev primært anvendt til kornformaling.

Motormøller

Hestemøller

Vindmøller

Gårdmøller

Vandmøller

Kilde: Møller på Als af Hans Linow og Jens Lampe samt kilder på Ulkebøl Arkiv.