Skoler

Man har kendskab til, at der siden 1500-tallet har været givet en form for undervisning i sognet. I begyndelsen fandt denne sted i degneboliggen eller i en privat bolig, indtil der i Ulkebøl blev bygget en skole syd for kirken, hvis placering ikke er kendt.

I 1803 blev der ved kirken bygget en to-klasset skole, deri 1908 afløstes af den nuværende skole.

I Kær har man kendskab til, at der har fundet undervisning sted siden 1722 i lærerens private bolig. Først i 1885 blev der bygget en skole med to lokaler og en lærerbolig.

Pladsmangel i Ulkebøl sammenholdt med et stort forældreønske førte i 1895 til bygningen af Huholt Skole.

Den sidste skole blev bygget i Skovhuse i forbindelse med oprettelse af de mange husmandssteder på Rønhaves jord.

Kilde: Skolerne i Ulkebøl Sogn v/Henning Faurby, udgivet i 2012. Sælges på Arkivet.

Kær og Skovhuse skoler er i dag nedlagt, og siden 1981 har al undervisning i sognet fundet sted i Ulkebøl Skole. Huholt Skole fungerer dog som en afdeling af Kløver-Skolen (der ikke ligger i Ulkebøl Sogn).

Kær Skole

Honninghul Anneksskole

Huholt Skole

Skovhuse Skole

Ulkebøl Skole på Kirkevej

Ulkebøl Skole i nyere tid (fra 1934)