Nedlagte gårde Grundtvigs Alle

Omkring Grundtvigs Alle lå disse gårde, som nu er nedrevet og nedlagt. I lighed med gårdene på Midborrevej/Kærvej har mange af dem har lagt navn til gader i området.

Neder Ledgård (P. Clausens gård), Ulkebøldam
Bygningerne blev i 1990 solgt til Alsisk Forsikring, som fjernede dem og byggede nyt domicil. Aftægtsboligen eksisterer endnu.
Fattiggården, Agtoftsvej
Oprettet i 1866. Arbejdsanstalt 1935–1960. Forsorgshjem til 1963. Nedrevet 1966. Nu Agtoftsvej børnehave, Spirrevippen.
Ulkebølgård, Agtoftsvej
Gården blev drevet privat indtil 1954. Derefter blev den overtaget den af kommunen, som drev den, hvorefter den forfaldt og blev endelig nedrevet i 1981. På arealerne er der i dag industri.
Stenbjergkær (Stempelkjær), Augustenborg Landevej
Udflyttet fra Sundsmark, hvor den i 1533 var udskilt fra Lavbrinke. I 1968 købte kommunen og udstykkede jorden. J.F. Fabrikkens Ulkebølafdeling blev bygget på arealet.
Stråbjerggård (e Sek)
Udflyttet fra Sundsmark i 1796. Blev nedrevet i forbindelse med bygningen af Humlehøjskolen i 1970.
Humlehøj
Udflyttet fra Sundsmark. Solgt til kommunen i 1972. Bygningerne er fjernet, og Humlehøjskolen bygget på ejendommens areal.
Revlingbjerg
En mindre gård, der er udflyttet fra Sundsmark i 1796. Gården lå der hvor Lidls P-plads er nu. Nedrevet i 1997.
Sundsmarkgård
Gården blev fjernet, da den sidste etape af kolonihaven Sundsmark blev etableret i 1976. Laden er ligger der endnu, som Nylandsvej 11a, og aftægtsboligen er bevaret som Borrevej 1.
Lavbrinke
Er registreret allerede i 1483 og har været den største gård i Sundsmark. Gartneri ved Hans Hansen Blom fra 1912. Bloms store trefløjede villa på Sundsmarkvej 40 er i dag restaurant “Huset Blom”.
Rojum
En kådnerejendom, der lå ved Fiskerstien og Rojumvej. Fra 1950 måtte ejendommen ikke bebos mere. Efterfølgende nedrevet.