Kær Skole

I Kær fandt man i 1722 en egnet person til at stå for undervisning af børnene, da der ikke blev stillet specielle krav til skolemesterens kundskaber. Hans navn kendes ikke, men man ved, at han betingede sig sit eget bolig- og skolehus.

I 1884 fik man fra myndighederne en byggetilladelse til at opføre en ny skole i Kær. Ud over klasselokaler omfattede byggeriet to lærerboliger, en lade samt et lille aftrædelseshus.

Den forreste bygning på billedet var embedsbolig for førstelæreren, og bygningen længere hen ad gaden rummer to klasseværelser og en lærerbolig på første sal.

Hvert af klasseværelserne var beregnet til 50 elever. Der, hvor gymnastiksalen ligger, var der toilet og en lade/staldbygning til elevernes heste.

Der findes ingen protokoller, hvor man kan finde frem til skolens elevtal de enkelte år, men ved hjælp af de skolefotos, der findes, kan man danne sig et overblik. På billedet fra 1910 er der 37 elever, og når man når frem til 1950, har skolen omkring 70 elever.

Marie Carstensen fortæller om sin skolegang:

“Jeg kom i Kær skole i 1943 under krigen. Vi var tre årgange i samme klasseværelse, jeg husker ikke hvor mange, men omkring 30-35 børn.
Vi gik i skole ved lærer Andresen, lærer Jensen og frøken Munck. Når vi skulle tiltale vores lærer, var det altid således: Hr. Andresen, Hr. Jensen eller Frk. Munck. Hvis vi mødte en lærer på vej til skole eller efter skoletid, skulle vi afpasse vores gang, for vi skulle altid sige ”goddag” og neje, og drengene skulle stå stille og bukke for læreren. Hvis vi ikke gjorde det, fik vi skældud dagen efter.”

I 1962 blev de tre ældste årgange overført til Ulkebøl skole, og derved faldt elevtallet til under 50.

På et byrådsmøde i 1972, hvor nedlæggelse af skolerne i både Kær og Huholt var på dagsordenen, mødte mere end 100 forældre og børn op i en tavs demonstration mod planerne om at nedlægge skolerne. Man var vrede over forslaget, men det blev alligevel vedtaget at nedlægge Kær Skole.

Der blev efterfølgende holdt en afstemning blandt beboerne i skoledistriktet, og der manglede kun 16 stemmer for at kunne bevare skolen, og Kær Skole blev nedlagt i 1973.

Klik på billedet for at forstørre