Vindmøller

Ormstoft Mølle. Kær Bygade 8

Før århundredskiftet lå der en hollandsk vindmølle i Ormstoft. Den blev revet ned omkring 1900.

Der blev bygget en ny vindmølle, der hvor gartner Mathiesen havde gartneri, Kær Bygade 8.

Den var i mange år ejet af møller og møllebygger Hans Chr. Christensen, som døde i 1910. Han solgte den i 1896 til møller Christian Jacobsen fra Elstrup, hvis søn bestyrede møllen indtil 1912, hvor den blev revet ned og flyttet til Øster Sottrup på Sundeved. Stuehuset eksisterer endnu, og der er et gartneri på ejendommen.

Klik på billedet for at forstørre


Lambjergskovvej 1, Vollerup

Der har også været en mølle i Vollerup. Den har ligget to steder. Først sydøst for Lambjergskovvej 12, og ejeren Jørgen Hansen Schmidt havde bolig på Lambjergskovvej 1.

Om etableringen står følgende i grundbogen: 24. april 1874 blev noteret, at foliohaveren af 9. marts 1874 Peter Christensen, Havbjerg har indrømmet boelsmand Jørgen Hansen Schmidt, Vollerup, ret til at anlægge en vej igennem hans have langs med skellet mellem Havbjerg og inderste Christen Thomsens ejendom til den af Schmidt opførte vindmølle, i en bredde af 5 alen, mod en årlig godtgørelse.
Den blev siden drevet af sønnen Hans Nissen Schmidt, som kom hjem fra USA i 1901.
Møllen havde et vingefang på 34 alen med selvsvikker og svans.

Vindmøllen brændte i 1903, og samme år opførtes en motormølle på Lambjergskovvej 1 ved stuehuset. Mølleriet blev afviklet i 1925, da landmændene fik elektricitet og selv anskaffede sig en kværn. Der var et landbrug tilknyttet ejendommen på ca 10 ha.
I 1928 overtog sønnen Georg Schmidt, sammen med hustruen Midde, ejendommen. Georg kørte i mange år mælk for mejeriet i Sønderborg. Han blev klemt ihjel ved en traktorulykke.

Lambjergskovvej 1 blev solgt til Helene og Bent Petersen, Øst Hesselgaard, som boede i stuehuset, indtil de overtog Øst Hesselgaard

Klik på billederne for at forstørre


Lambjergskovvej 5, Vollerup

Vrangs ejendom, her var også tidligere en vindmølle.

Klik på billedet for at forstørre


Mommarkvej 48, Vollerup

Mathias Jensen, Vollerup Maskinfabrik. Han byggede blandt andet tærskeværker.

Klik på billederne for at forstørre