Ulkebøl Skole i nyere tid (fra 1934)

Efter afstemningen i 1920 var der i det tyske mindretal et ønske om, at deres børn fortsat skulle have mulighed for at gå i en tysk skole. I Ulkebøl sogn besluttede sognerådet i 1933 at oprette en tysksproget klasse, som skulle placeres i en ny tilbygning til Ulkebøl Skole med et klasseværelse i stueetagen og en lærerbolig på første sal.

Den danske afdeling fik gymnastikundervisning om vinteren i en lejet gymnastiksal i forsamlingshuset. Da den tyske afdeling startede, gik man ud fra, at de tyske elever kunne få den samme undervisning, men det blev afslået ”… man tillader ikke, at der udøves Gymnastikundervisning af den tysksprogede Afdeling ved Ulkebøl Skole, idet der ikke kan taales tyske Kommandoraab i en dansk Gymnastiksal.” De tyske elever var derfor henvist til skolestuegymnastik.