Frigården i Sundsmark

Frigårde var mindre adelsgårde, der havde så lidt jord, at de måtte give afkald på visse adelige rettigheder. Begunstigelser, der skulle godkendes af lands­herren, kunne for eksempel omfatte frihed for hoveri, indkvarte­ring og offentlige arbejder. Til gengæld måtte frigårdene betale en mindre afgift til præst og kirke eller lignende. Jes Jebsen, som ejede gården i 1565, skulle således levere et nærmere angivet kvantum byg og havre til Skt. Jørgens Hospital i Sønderborg.

Blandt gårdens senere ejere nævnes flere generationer af slægten Mohr, hvor Claus Mohr (1686-1764) menes at have fornyet bygningerne omkring 1750. Ved en vurde­ring i 1754 blev den ansat til 2.955 mark, eller ca. 1.100 mark højere end den bedste bondegård i Ladegårdens og Rønhaves len.

En senere ejer, Hans Christian Jacobsen, var i året 1814 i hertuginde Louise Augustas Livjægerkorps og var ved sin død den sidste af dette korps på Als. Korpset havde smag­fulde uniformer og var vel bevæbnet.
I 1818 overtog han gården i Sundsmark efter faderen og videreførte den til 1853, hvor han overlod den til sin æld­ste søn. H.C. Jacobsen var gift med Sophie Cathrine, og i 1877 kunne ægteparret fejre diamantbryllup under stor opmærksomhed fra slægt, venner og naboer. Af syv børn var fem i live, og der var 11 børnebørn. H.C. Jacobsen var gen­nem en årrække skoleforstander i Ulkebøl.

Om­kring år 1900 ejede Peter Petersen gården. Han solgte den til Hermann Lawaetz, som havde avlsbygninger nok ved sin gård i Ulkebøl, hvorfor han lod stalde og lader nedrive. Frigårdens privilegium var for længst smuldret hen.

Gårdens gamle, velholdte og smukke hovedbygning med de udskårne bjælkehoveder findes stadig. Huset, som i dag har adressen Æblehegnet 1, er i en meget fin stand og er omhyggeligt renoveret, således at det fremtræder smukt.

Klik på billederne for at forstørre