Veteranen fra 1864

Hans Thomsen, Borrevej 7 i Sundsmark

Højdepunktet ved Genforeningsfesten i Dybbøl Skanser var overrækkelsen af et flag til kongen. Fire unge piger bar et gammelt Dannebrog, som den 85-årige veteran Hans Thomsen fra Sundsmark overrakte Chr. X. Kongen modtog det gamle Dannebrog med bevægelse, bøjede sig ned og kyssede flagdugen.

Hans P. Thomsen, som var født 10. juni 1835, blev opdraget i et gårdmandshjem, som var stærkt præget af flid og sparsommelighed.
Efter dansk krigstjeneste i 1864 og herefter 27 ugers fangenskab i Magdeborg kom han tilbage til Sundsmark. Han blev indkaldt til preussisk militærtjeneste i 1870 uden at komme til at deltage i nogen kampe.

Thomsens rige evner blev taget i brug i det offentliges tjeneste til befolkningens store tilfredshed i næsten en menneskealder.
Hans Thomsen var kommuneforstander og sognerådsformand i 37 år og meddirektør ved Ulkebøl Sparekasse i lige så lang tid.
Han var kirkeældste og kirkeregnskabsfører i 30 år, mangeårigt medlem af Sønderborg Provstis Synode, forligskommissær i 22 år og meget mere.

Han glædede sig i sin høje alderdom over at opleve genforeningen. Hans Thomsen døde 87 år gammel. Hans jordefærd var en smuk højtidelighed. Den smukke lyse egetræskiste var dækket med et stort Dannebrogsflag.
Ved indgangen til Ulkebøl Kirke stod to menige soldater som præsenterede gevær og forsvarsbrødrenes fanebærer med sænket fane. Ved kisten holdt to gallaklædte officerer æresvagt med dragne sabler. Ved graven nedlage amtmand Lundby på vegne af Kongen og Dronningen en pragtfuld signeret laurbærkrans.

Klik på billederne for at forstørre