Jønne Høker, Kirkestien

Her har været en af de meget gamle kolonialforretninger. Det startede med, at Lorenz Lorenzen i 1883 etablerede et høkeri. Allerede i 1885 solgte han til Peter Mathiesen Bendixen (han var i øvrigt også billedhugger). Han drev høkeriet frem til 1892, hvor det blev overtaget af Rudolf Berg, der drev det som høkeri, bageri og brødudsalg.

I 1919 blev en af de første brugsforeninger i området oprettet her med Rudolf Berg som uddeler.
Allerede efter tre år opsagde han sin stilling som uddeler i brugsen.

Købmand og bager Peter Frederik Lauritzen overtog forretningen, han er bedstefar til den sidste købmand på Kirkestien, Jørn Petersen.
Peter F. Lauritzen var udlært bager og var meget dygtig til sit fag. Hans varer blev kendt viden om, og forretningen blev en rigtig god og meget værdsat blandet landhandel.
I 1943 døde han, og hans enke, Christine Lauritzen, kørte forretningen videre indtil 1956 hvor hun solgte forretning og ejendom til datteren og svigersønnen, Ingeborg og Jørgen Petersen. Ved den lejlighed dukkede der en hidtil ukendt klausul op i skødet:

Ejeren af Weesbækgaard i Ulkebølskov, Heinrich Lawaetz, havde fået forkøbsret til grunden, hvis den blev sat til salg. Heinrich Lawaetz havde dog ingen interesse i grunden og solgte forkøbsretten for 50 kr. til Jørgen Petersen.

Jørgen Petersen var udlært i Brugsen i Sønderborg. Efter læretiden kom han på FDB’s storlager på Kongevej (Kanonhuset) og var her i flere år. Efter overtagelsen af forretningen på Kirkestien blev bageriet nedlagt, og han koncentrerede sig om kolonialhandelen.
I 1958 blev forretningen udvidet til 73 m2 og igen i 1968 til 193 m2.
Ægteparret Petersen drev med stor flid og dygtighed forretningen, og de blev et meget populært par i Ulkebøl Sogn.

Jørgen Petersen lavede mange sjove handler, her blot et enkelt eksempel:
Da et andelsfrysehus i nærheden blev nedlagt, var det oplagt at folk havde brug for deres egen fryser, så han ville sælge hjemmefrysere. Salget gik meget trægt, så han lavede et særtilbud:

En hjemmefryser fyldt op med frostvarer til en særpris

– og så kom der gang i handelen.

I 1984 overtog tredje generation forretningen. Sønnen og svigerdatteren Jørn og Anna Petersen overtog forretningen, som gennemgik en modernisering og udvidelse efter overtagelsen.
De havde mange gode og trofaste kunder, og de arbejdede dygtigt og flittigt i mange timer hver dag.
I 1993 fik Jørn Petersen tilbudt et fast job som underviser på handelskostskolen i Mommark. Efter et årstid med to job satte de forretningen til salg. Det viste sig at være umuligt at sælge forretningen, så i 1994 tog de konsekvensen, og den sidste dagligvareforretning på private hænder i Ulkebøl Sogn lukkede. Jørn Petersen overtog herefter Wohlenbergs Vinhandel.

En lille sjov detalje
Ved overdragelsen af ejendommen mellem Christine Lauritzen og Ingeborg og Jørgen Petersen i 1956 var følgende klausul indført.

Køberne forpligter sig til for livstid vederlagsfrit at levere sælgeren månedligt:

  • 10 kg mejerismør,
  • 10 kg melis,
  • 10 friske rugbrød à 2 kg og
  • 10 friske franskbrød à 600 gram.

at levere i portioner efter Christine Lauritzens ønske, på hendes bopæl inden for Ulkebøl sogn eller Sønderborg kommune.