Gartnerier og frugtplantager

Gartnerier og frugtplantager i Ulkebøl Sogn har i mange år forsynet Sønderborg og omegn med frugt, grøntsager og planter.

Frugtavlere og gartnere har på Als spillet en betydelig rolle helt tilbage i 1600-tallet. Der gik skibe med æbler til København og Sverige, til de baltiske lande og Skt. Petersborg. Eksporten var betydelig i 1700-tallet og frem til 1850.

Egnens naturlige frugtbarhed betød, at bønderne ved siden af landbruget kunne supplere deres indtægter med dyrkning af grøntsager og frugtavl, især den sidste gav ofte gode indtægter.

Rejsende, der besøgte Als, bemærkede med beundring de rigt blomstrende frugttræer, og man talte om de mange æbler, der blev udskibet fra Sønderborg Havn.

På arkivet har vi oplysninger om fem frugtplantager og 20 gartnerier og gartneriudsalg i Ulkebøl Sogn gennem tiderne.

Den generelle udvikling i samfundet har i de senere år ramt de mange mindre gartnerier, der ikke kunne levere de mængder, der er brug for i supermarkederne, ligesom byudviklingen har krævet nye arealer til bolig- og andet byggeri, hvilket har ført til nedlæggelse af mange gartnerier.

I dag er de fleste af disse virksomheder væk, kun Sønderborg Planteskole og frugtplantagerne på Arnkilsøre og Hestehavegård er stadig aktive.

Kilde: Frugt og grønt i Ulkebøl Sogn. Sælges på arkivet

Billede til venstre
Lavbrinke var en gård, som blev udflyttet fra Sundsmark i forbindelse med den store landbrugsreform i 1793-97.
I 1911 købte en landmandssøn fra Hundslev, Hans Hansen Blom, ejendommen. Han ændrede det gamle landbrug til et moderne gartneri med frugtplantage. Gartneriet med frugtplantage, drivbænke og grøntsagsproduktion åbnede i 1912.
I 1923 etablerede han blomsterforretningen ”Flora“ på Rådhustorvet og opførte en stor trefløjet villa på Sundsmarksvej 40. Villaen er i dag hjemsted for restauranten ”Huset Blom”.
I 1950‘erne bredte JF-fabrikken sig ind på gartneriets område, og i 1960 solgte han det sidste stykke jord til udvidelse af Vølundsgade og anlæggelse af Grundtvigs Allé.

Billede til højre
Saxgård var der frugtplantage fra ca. 1914 til ca. 1960. Billedet viser en vogn fra Saxgård, der kørte på Torvet i Sønderborg med grøntsager, ca. 1914.

Klik på billederne for at forstørre