Nedlagte gårde Vestermark

Bygninger fra gårdene på Skydebanevej i det tidligere militærområde og Møllestedgård eksisterer endnu, men der har ikke været drevet landbrug siden 1964.

Derimod er Rendbæk og gårdene syd for Omfartsvejen nedrevet og nedlagt, og jorden er anvendt til andet formål. Bosager og Engelshøj har lagt navn til gader i området.

Kær Vig
Bygget før 1729. Fra 1950 var der gartneri. Eksproprieret i 1964 til militær øvelsesplads. Bygningerne blev brugt som depot til skydebanen. Købt af kommunen i 2014.
Bygegård
Udflyttet fra Ulkebøldam 9 i 1794. Eksproprieret i 1964. Blev brugt af militæret som kommandocentral. Fra 2014 benyttes gården Hjemmeværnet.
Fiskbækgård
Udflyttet i 1794 fra Ulkebøldam 5. Solgt til militæret ved Sønderborg Kaserne i 1964. Købt af kommunen i 2014. I dag er ejendommen stærkt forfalden og skal efterhånden “gå i et med naturen”.
Løkkegård
Udflyttet i 1794 fra Kær Bygade. Ejendommen blev eksproprieret til militær øvelsesplads i 1964. Købt af Sønderborg Kommune i 2014. Løkkegård var spejderhovedkvarter på Spejdernes Lejr 2017.
Frydendal
Udflyttet i 1794 fra Ulkebøldam. Solgt til militæret ved Sønderborg Kaserne i 1964. Købt af kommunen i 2014. Det er planen, at gården fremover skal være samlingspunkt for byens foreninger.
Møllestedgård
Udflyttet fra Krogvejen 8 i 1794. Blev i 1964 eksproprieret til militær øvelsesplads. Politikompagniet i Sønderborg holdt til her. Købt af kommunen i 2014.
Rendbæk
Før udflytningen i 1794 lå gården ved Ulkebøldam 21. I 1979 blev ejendommen eksproprieret i forbindelse med bygning af Alssundbroen og omfartsvejen, og ejendommen blev fjernet.
Lindegård
Udflyttet fra Kær Bygade. Bygningerne blev fjernet i 1943 og jorden lagt til Bosager.
Engelshøj
Udflyttet i 1794 fra Ulkebøldam 1. Skudt i brand i 1864 og genopbygget. Bygningerne blev fjernet, da Vesterkobbel og Ringbakken blev udbygget.
Bosager
Udflyttet fra Ulkebøldam 11 i 1794. Solgt til kommune/amt i 1978. Nedrevet i 1981. På arealerne er der i dag skole (tidl. sygeplejerskeskole), parcelhuse og etageboliger.