Fiskerhytten

Fiskerhytten ligger i Sønderskovens sydlige udkant ud mod vandet. Herfra går der dels en vej gennem skoven, dels en spadseresti langs med vandet til Sønderborg. Fiskerhytten hed i ældre tid Fredsmaj. For ca. 50 år hørte der lidt opdyrket jord til, og der var en ko på stedet. Huset har altid været beboet af en skovløber, og i tysk tid var det almindeligt, at skovløbere havde bevilling til udskænkning for at supplere indkomsten. Det var ikke sædvane i Danmark, Dyrehaven ved København dog undtaget. Der var en lille beværtning ved siden af huset, hvor man kunne købe kaffe, øl og is. Mellem huset og pavillonen var der opsat borde og bænke, så besøgende kunne spise medbragt mad. Om sommeren kom mange sønderborgere ad spadserestien langs vandet til Fiskerhytten for at nyde eftermiddagskaffen. Man får et godt indtryk af Fiskerhyttens betydning for befolkningen, når man læser Christine Christensens hyldest til Fiskerhytten:

Hvor yndigt her at sidde den varme Sommerdag, her ved vor Fiskehytte, og i et muntert Lag.
Et Glas og to vi tømme, alt efter hvers Behag, mens Fuglene de kvidrer i Skovens Bøgetag.
Og Børnene sig tumle i muntert Leg og Krans imens de lystigt synge og svinge sig i Dans.
Dog af og til sig bukke de kære søde Små, for Blomsterne at plukke til Pynt på Moders Bord.

En overgang blev der også serveret varm mad. Fiskerhytten var også et yndet udflugtsmål for foreninger og mindre selskaber. I mange år drog statsskolens lærere således derud for at spise stegte ål. Når kong Frederik holdt sine kongejagter i Sønderskoven, blev frokosten holdt her.

Fiskerhytten brændte for ca. 45 år siden, og siden har der kun været bolig for skovløberen.

Klik på billederne for at forstørre