Damsteds Planteskole

Ejendommen, der ligger øst for Madeskoven, er udstykket fra Stenager i Vollerup og bygget af Niels Damsted. Oprindeligt var der indkørsel fra Augustenborg Landevej, men da motortrafikvejen blev anlagt, blev der lavet en vej tværs gennem Madeskoven, og ejendommen ændrede adresse fra Augustenborg Landevej 81 til Madeskov 2.

Edith og Niels Damsted købte i 1936 et stykke jord af Marie og Hans Thermansen i Vollerup. Niels var ud af en gammel planteskoleslægt, men da både hans far samt to brødre havde hver sin planteskole i nærheden af hinanden på Fyn, valgte han en helt anden egn, nemlig Als, til sin planteskole. Han havde udset sig netop dette sted ved Madeskoven, da det lå i ly af skoven, var tæt på Sønderborg og tæt på Vollerup Station, hvor han både kunne hente og sende planter med banen – samt en god beliggenhed ved Hovedvej 8.
Samme forår gik de i gang med byggeriet og med at bearbejdede jorden og beplante den.

I september samme år kunne ægteparret Damsted flytte ind i det nye hus. Efter brylluppet kom de som nygifte med toget til Vollerup Station og fik en helt fantastisk modtagelse af naboerne, som også havde sat krans om døren. Den tidligere ejer, Termansen, inviterede til sønderjysk kaffebord sammen med naboerne, hvad der var ganske overvældende for dem.

Fra 1936 og frem til 1979, da Edith døde, drev de planteskolen, der efterhånden fik en del ansatte. Niels fortsatte til 1983, men måtte stoppe, da han på grund af alder ikke kunne overkomme arbejdet mere. Herefter overtog hans datter og svigersøn planteskolen og drev den videre til 1996. Niels Damsted døde i 1992.

Kilde: Frugt og grønt i Ulkebøl Sogn

Klik på billederne for at forstørre