Kroer og beværtninger

I tidligere tid var det ofte de større gårde, og især præstegårde, der var hjemsøgt af de vejfarende. Flere steder kunne man endog finde særlige gæstebygninger eller rejseherberger ved præstegårdene. Dette skyldtes, at de efter middelalderlig lov og sædvane var forpligtet til at huse og bespise øvrighedspersoner og deres følge. Det kunne være kongen eller biskoppen.  Denne pligt blev dog afløst af en afgift i form af foder eller kontanter.

I Christian II’s (1513-1523) reformer kan man blandt andet finde en befaling om anlægning af en kro for hver 2 mil på landevejen. I Ulkebøl Sogn har der således også været adskillige kroer og udskænkningssteder i tidens løb.

Arnkilhus

Cathrinelund

Fiskerhytten

Ormstoft Kro

Sommerlyst

Spang Kro

Ulkebøl Kro

Vollerup Kro