Skovhuse Skole

Da udstykningen af Rønhaves jord startede i 1925 med 27 husmandsbrug, blev det besluttet at bygge en ny skole. Skovhuse Skole blev bygget og taget i brug i 1927. I 1940’erne blev der bygget gymnastiksal og skolekøkken, så pigerne fra Kær Skole gik i skolekøkken her, og drengene fra Skovhuse gik til sløjd i Kær Skole.

Lærer Poul Poulsen blev ansat som enelærer på skolen i 1927 og fortsatte, indtil skolen blev nedlagt i 1966. Herefter skulle skolens elever gå på Kær Skole.