Brandværn

Sognet var opdelt i fire kredse: Kær, Vollerup, Sundsmark og Ulkebøl. Hver kreds havde tilsluttet seks hjælpere, en brandfoged og en brandassistent. De skulle hjælpe i tilfælde af brand, og der blev holdt regelmæssig brandøvelser med dem.

Alle fastboende husejere og gårdejere med tjenestefolk var også forpligtede til at møde, når der blev blæst ud til brand, enten med brandhorn som i gamle dage eller senere med sirene fra Sønderborg.

Før i tiden blev brandsprøjterne betjent med håndkraft, og der blev skiftet mandskab tit for at holde tryk på sprøjten, derfor skulle der meget mandskab til. Man tog vandet fra branddamme i landsbyerne eller fra mergelgrave på landet, senere fra brandhaner med vand fra vandværkerne.

De er nu ved at blive nedlagt, da man klarer sig med tankvogne, som er mere effektive.

Der var fire brandstationer i sognet.

Klik på billederne for at forstørre


I Ulkebøl lå brandstationen i vestsiden af Ulkebøldam ved branddammen.

I 1959 købte kommunen en motorsprøjte, og der blev udnævnt et fast mandskab til at betjene den.

I 1972 blev alt sprøjtematriale afleveret til Sønderborg Frivillige Brandværn, og de gamle brandværn nedlagt. Bygningen og dammen i Ulkebøl blev fjernet i1965.


I Vollerup lå brandstationen på Lambjergskovvej 10. Den blev fjernet i1969.

Jørgen Schmidt var brandkaptajn omkring 1955, han var med ved branden på Saxgaard i 1955.

Vollerup havde kun en stor håndpumpesprøjte på en vogn.


I Sundsmark lå brandstationen ved siden af Borrevej 21, og branddammen var bagved Borrevej 17.


I Kær lå den på Kær Bygade mellem 60 og 62, hvor der var en branddam.

Sprøjten stod i Kær Skole.


Uddrag af brandprotokollen

I 1907 og 08 var der otte brande, som skete på en bestemt ugedag. Man oprettede et vagtværn, som dog ikke havde nogen indflydelse på brandene. Man havde mistanke til en fodermester hos Thomsen i Kær. Han var altid meget tidligt på brandstedet. Efter den store brand på Rønhave blev han forhørt af politiet, men løsladt igen. Manden flyttede, og samtidig flyttede brandene med. Han blev da anholdt igen og tilstod alle brande.

De otte brande var hos Peter Poulsen i e Sek, Christian Hansen, Tvedgaard, Ulkebøl, Jørgen Hansen ved Kær Skole, Hans Karstensen, Stensgaard, Clausen, Engelshøj ved Bosager, Jørgen Kock, Bygegaard, Vestermark, Sønderborg Ladegaard og Rønhave.

26. april 1933 var der den store brand i Ulkebøldam. Branden startede i Clausens gård, ”Gammel Ulkebølgaard”, som han havde overtaget efter Lawaetz 1. april. Den bredte sig til Johannes Hansens, Hans Frosts og Peter Lorenzens ejendomme. Alle nedbrændte totalt, da der var stråtag og stærk vind.

10. marts 1972 omkring kl. 23 tændte en pyroman ild i laden på Saxgaard, som brændte sammen med loftetagen over kostalden. Alle grise på loftet gik til. De fleste af røgforgiftning, de lå rundt i stierne. Alle grisene blev leveret til DAKA, ca. 7 tons.

To dage efter tændte den samme pyroman ild hos Andreas Christensen, Bagmose, hvor alle udlængerne og hele sobesætningen brændte.
Heldigvis blev han opdaget denne aften. Medens alle strømmede til branden, kørte han fra branden. Det fandt Mogens og Lene Rasmussen, Skovhuse mistænkeligt, de fortalte det til politiet, der opsøgte ham, og han tilstod.
Han tilstod også en påsat ildebrand hos Jes Iversen, Vranglandgaard i 1964.
Han blev anbragt på Augustenborg Hospital på ubestemt tid.

Cloi Clausen på den anden Bagmose var overbevist om, at næste gang ville pyromanen tænde ild hos ham. Han lå jo mellem Saxgaard og Bagmose. Han fik derfor opsat projektører omkring ejendommen for at skræmme. De blev taget ned, da pyromanen tilstod, og det var kontrolleret.