Cathrinelund

Før 1811 fandtes der intet ”Cathrinelund”. Dengang boede Lorenz Peter Lorenzen på et kådnersted (Det Brockske Kaad) mellem Ladegården og Sønderskoven. Men da hertug Friedrich Christian manglede en passende plads til en skovfogedbolig, lod han opføre et hus i ”Smedehave” ved Sundsmark. Han overlod stedet til L. P. Lorenzen, imod at denne rømmede sit Brockske kådnersted. Dette blev stadfæstedet på Gråsten slot den 17. juli 1811.
Lorenz Peter Lorenzen overlod det nybyggede sted med landtilliggende i ”Smedehave” til sønnen af samme navn for 550 daler kurant i 1838.
Den sidste Lorenzen solgte stedet i 1847 til løjtnant Thomas von Jessen fra Majbølgård for 2880 rigsbankdaler (6480 mark). Denne overlod i året 1850 stedet til sønnen Christian Jessen.

Christian Jessen fik tilladelse til at holde beværtning, og han lagde en del til rette: pavillon og keglebane, og han lod plante et stort lindetræ, der i mange år stod syd for nybygningen og med sine mægtige grene skyggede over den store grundflade.
Daværende kantor Grimm i Sønderborg gav nu beværtningsstedet navnet ”Cathrinelund” efter værtinden, Cathrine Jessen. Efter Christian Jessen overtog Heinrich Jessen Dahl stedet, som han havde til 1895. Denne solgte i 1895 ”Cathrinelund” til Christian Jørgensen Møller og hustru Helene Marie. De drev kroen indtil Christian Møllers død i 1924, hvorefter enken drev kroen til 1938. Enken solgte til Andreas Petersen, der drev kroen til 1958, hvor den blev overtaget af Jørgen Madsen og Tækker.

I mange år var der pinsefest på stedet med karrusel og andet gøgl, og desuden var der permanent opstillet mange legeredskaber til børn. I kanten af skoven var der bygget en musiktribune, hvor man på søndage kunne lytte til et helt orkester. I den østlige ende af haven og langs nordsiden af skoven var der en 150 m skydebane, hvor Ulkebøl Skytteforening og Borgerforening afholdt deres skydninger. I slutningen af 1930’erne var der også et par år en speedwaybane.

Under krigen fik Andreas Petersen en del dyr fra Hagenbeck Zoo og anlagde en lille dyrepark.
Efter Madsen og Tækkers overtagelse af kroen var der også i nogle år optræden af forskellige landskendte kunstnere i tilknytning til danseaftener.

I 60’erne var der også dans med forskellige orkestre – et yndet sted for ungdommen. Der blev også indrettet en bowlingbanen på kroen, som en overgang var meget besøgt, men som efter nogle år blev nedlagt. I mange år afholdt Ulkebøl-Hørups Ringriderforening deres ringridning her. Inden gymnastiksalen ved kirken blev bygget, var der også en gammel trælade her, hvor ungdomsforeningens medlemmer dyrkede gymnastik.

Efter Tækkers død afhændede Madsen kroen og de følgende år var der forskellige ejere.

I 1990 blev kroen ved en tvangsauktion overtaget af Carsten Hauerberg, der var formand for de samvirkende idrætsforeninger. Han havde planer om at lave et idrætscenter på stedet, men på grund af manglende opbakning fra foreningerne måtte han lade stedet gå på tvangsauktion. Den næste ejer havde planer om at bygge 19 huse her, men kommunen kunne kun give tilladelse til et hus.

I efteråret 1997 blev det gamle traktørsted ”Cathrinelund” revet ned, og først i foråret 1999 gik Gråsten Statsskovdistrikt i gang med at omdanne området.

Nu fremstår ”Cathrinelund” som et helt nyt sted, hvor minderne kan vælte frem om pinsefrokoster, øl og dans og for de helt gamle også om ringridning. Nogle af tingene kan vel stadigvæk ske, men i helt andre omgivelser. I dag er det en grøn oase i udkanten af Sønderskoven. Bækken, der oprindeligt var rørlagt gennem gårdspladsen, er nu frilagt, og man har sat en bro over bækken, så folk kan gå direkte ind i skoven. Der er desuden opstillet borde og bænke samt en del fine legeredskaber til børn.

Klik på billederne for at forstørre