Kirkestaldene

Kirkestalde fandtes næsten kun på Als og Sundeved. De opstod i slutningen af 1700-tallet i forbindelse med, at udflytningen af gårdene fra landsbyerne skete.

Der blev langt fra de udflyttede gårde til kirken, og man var nødt til at køre i hestevogn til kirken. Derfor slog nogle af bønderne fra de yderste områder sig sammen og byggede disse stalde, hvor hestene kunne hygge sig med en bid hø eller lidt havre, mens folkene var til gudstjeneste.

Kirkestaldene, der er bevaret øst for Ulkebøl Kirke, tilhørte bønderne i Vollerup og Klinting og er bygget i 1798. Det er karakteristiske bygninger fra 1700-tallet med rødt bindingsværk og stråtag.

Nord for kirken lå også nogle kirkestalde som tilhørte bønderne fra Kær og Ulkebøl. De er forsvundet for mange år siden.