Fest for soldaterne fra Sønderborg Kaserne

Garnisonen i Sønderborg havde den 11. maj 1920 udmarch til Kær Halvø. Kl. 11 blev der holdt hvil på Nicolai Petersens mark i Kær by (Kær Bygade 1), hvor soldaterne fik en forklaring om kampene på Kær Halvø den 29. juni 1864.

Der var samlet en stor skare mennesker for at hilse på soldaterne, og Dannebrog vajede fra hver eneste flagstang i byen.

Bataljonschef Oberstløjtnant Petersen talte her smukt om kampene på Kær Halvø og for de faldne soldater.

Herefter bød gårdejer Berthel Schmidt fra Skelbækgaard i hjertelige ord de danske soldater velkommen.

Berthel Schmidt præsenterede desuden en gammel veteran fra krigen, Hans Peter Hansen, der dengang boede i aftægtsboligen på det gamle mejeri i Ulkebølskov (Nørremark 11), han havde tidligere boet i Kær by. Han havde med stor tapperhed deltaget i kampene på Als. Oberstløjtnanten hædrede den gamle med en tale, og soldaterne istemte et kraftigt leve for den gamle kriger.

Herefter blev soldaterne beværtet gæstfrit med kaffe, øl, kiks og cigarer. Festlighederne sluttede med, at jenserne fik en svingom med landsbyens piger.

Uddrag fra Dybbøl Posten

Klik på billederne for at forstørre