Vandværket på Damgade

I 1895 begyndte man at foretage prøveboringer i en bue uden om byen, og på Damgade i Ulkebøl fandt man den fornødne mængde vand.

Vandreservoirer blev bygget på et af de højst beliggende steder i byen – ved Engelshøj. Vandet skulle altså pumpes ca. 1 km fra boringen i Ulkebøl hertil. Vandtårnet, som ligger samme sted, er først bygget i 1926, da der efterhånden var blevet bygget meget på de højtliggende arealer i byen.

Ulkebøl vandværk blev bygget i 1907-1910 på en 4.000 m2 stor grund på adressen Damgade 90. Hele området er meget sumpet, og al den bebyggelse, der i dag ligger i området, er bygget på opfyldt jord.

Som trækkraft på vandværket blev der opstillet to gasmotorer på hver 22 hk, og der blev etableret kontakt til vandreservoiret ved hjælp af elektriske vandstandsmålere.

Vandværkets medarbejdere havde bopælspligt, fordi byens vandforsyning var for vigtig til, at man ville risikere, at medarbejderne skulle bruge lang transporttid på at nå frem, hvis der opstod problemer på værket uden for arbejdstid. Så der blev også bygget et beboelseshus til to ansatte.

Med disse nye tiltag oversteg udgifterne langt indtægterne, men man var sikre på, at værket på trods af den større gæld nu – og i takt med nye kunder – ville få en bedre rentabilitet, fordi vandforsyningen var blevet mere effektiv.

I 1925 var der alvorlige problemer med at skaffe vand nok fra værket til Sønderborgs daværende 10.000 borgere. Man havde efterhånden brugt så meget vand, at vandspejlet havde sænket sig, men ved at placere en dybvandspumpe i en ny boring, kunne man suge mere vand op, fordi vandet i siderne af grundvandsreservoiret ville strømme til den lavere placerede pumpe.

På grunden findes en frugthave med meget gamle æbletræer.

Vandværket blev nedlagt først i 1990’erne. Bygningerne blev solgt af kommunen i 2018.

Klik på billederne for at forstørre