Vollerup Kro

Vollerup Kro ligger på Huholtvej, som var en del af hovedvejen til Skovby og Kegnæs indtil 1930. Det var ad denne vej den danske hær trak sig tilbage til Kegnæs efter nederlaget i forbindelse med overgangen til Als den 29. juni 1864.

Kroen kan dateres tilbage til 1700-tallet.

Den første ejer, som omtales, er Niels Nielsen. Om ham er ved man, at han den 19. december 1791 fik arveretslån sammen med sin søster efter deres far, som var kådner og kromand i Vollerup. Den 23. januar 1792 fik Niels Nielsen arveforpagtning til ejendommen af Hertugen af Augustenborg. Kroen blev drevet sammen med ejendommen Huholt 16.

I 1880 brændte kroen ned som følge af et lynnedslag. Kroen blev ret hurtigt opbygget igen – og det er de bygninger, der står den dag i dag. Fra 1882 og ca. 100 år frem blev kroen drevet af familien Høj. Siden har der været forskellige ejere og i 2019 drives kroen af restaurant Oxen i Sønderborg.

Kroen er blevet gennemrestaureret og fremtræder i dag meget moderne og flot.

Klik på billederne for at forstørre