Lørdag 10. september 2022

Arkivernes åbent hus i Sønderborg Kaserne


Tirsdag 25. oktober 2022

Foredrag: E Kleinbahn

Veterantogsforeningen “Amtsbanerne på Als” ved Frode Mølgård, formand for foreningen

Foreningens formål er at genåbne en eller flere delstrækninger af den i 1933 nedlagte smalsporede amtsbane på Als med udgangspunkt i Nordborg.


“E Kleinbahn” var kælenavnet for “Amtsbanerne på Als” (ABA) – indtil genforeningen i 1920 “Die Alsener Kreisbahnen”. Anlægget af den oprindelige, tyske smalsporsbane blev påbegyndt i 1896 og indviet i 1898.


Der var i alt 27 stationer og holdesteder, heraf de 16 mellem Nordborg og Sønderborg. Da de fleste havde udskænkning af øl og brændevin, føltes den lange køretid ikke for lang. I bedste fald tog turen 1 time og 15 minutter.

Entre: 60 kr. inklusiv kaffe og kage

Foreningens selvbyggede motortrolje trækker den renoverede godsvogn ud af værkstedet