Tirsdag 1. februar 2022 kl. 16.30
i Multihuset Ulkebøl, Torvet 15

Foredrag
Historien om gårde og huse i Ulkebøldam
ved Helmer Sander-Larsen, Ulkebøl Lokalhistorisk Arkiv

Ulkebøl har fra gammel tid været delt i to: Ulkebøldam og Ulkebøl Kirke.
Helmer viser billeder fra før og nu og fortæller om begivenheder og ejere på gårdene.
Foredraget er arrangeret af Biblioteket Sønderborg, og der er gratis adgang.


Tirsdag 8. marts 2022 kl. 19.00

Generalforsamling
i Mejeriet Sønderborg, Løngang 2, Sønderborg

Efter generalforsamlingen er der kaffebord efterfulgt af foredraget:
Sønderborg Mejeri: Min gamle arbejdsplads
ved mejerist Flemming Jensen

Tilmelding til et af arkiverne senest 1. marts 2022 på mail: arkiv@ulkeboelarkiv.dk, sonderborgarkiv@gmail.com eller telefon 7443 2710 (i Sønderborg-arkivets åbningstid).


Lørdag 28. maj 2022

Udflugt til Kongeaamuseet i Vamdrup og Skibelund Krat