Lokalhistorisk Forening for Sønderborg, Dybbøl, og Ulkebøl er en forening med to arkiver:
Sønderborg/Dybbøl på Asylvej og Ulkebøl på Torvet 12 i Ulkebøl
.

Foreningen arrangerer udflugter og foredrag samt andre aktiviteter i løbet af året. Arkivernes eget blad “Arkivnyt” udkommer to gange om året.


Du kan blive medlem af foreningen ved henvendelse på et af arkiverne eller ved at maile
til ulkeboel.arkiv@bbsyd.dk
Kontingent er pt. 150 kr. om året

Foreningens bestyrelse
Formand: Knud Erik Sørensen
Næstformand: Palle Fløe

Sekretær og medarbejderrepræsentant: Conny Grenaa Philippsen
Kasserer og ansvarlig for medlemslister: Knud Kylling Petersen
Bestyrelsesmedlem: Henrik Delf
Bestyrelsesmedlem: Erik Housted
Bestyrelsesmedlem: Jørgen Due Jensen

Suppleant: Lilly Laursen
Arkivleder i Sønderborg: Kai Viggo Jørgensen
Arkivleder i Ulkebøl: Helene Petersen